Gravesøknader i Grimstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Grimstad kommune

Graving i Grimstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.grimstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/41 0904-876505 Gravearbeid GROOSEVEIEN SKILTLOS AS 24.07.2017 31.07.8017
20/37 Grimstad - Generell plan, Reprasjon og feilsøking av kabel i kum/stolpe.-Sitecom C.Ø Arbeidstillatelse SITECOM AS 21.09.2020 31.12.2021
21/3 Vesterled - Arbeid i og langs vei - Heldal Entreprenør AS (FL) Gravearbeid Grøm Næringspark HELDAL ENTREPRENØR AS 01.02.2021 31.12.2021
21/16 KV 1074 Arnevigveien, Arbeid ifm fiber - NewConnection-KN Gravearbeid Arnevigveien NEWCONNECTION AS 10.05.2021 31.12.2021
21/20 Arnevigveien, revidert graveområde ifm fiber- NewConnection Gravearbeid Arnevigveien, Arnevigveien NEWCONNECTION AS 28.05.2021 31.12.2021
21/21 KV 1583 Nalsteinveien , Luftstrekk ifm fiber – NewConnection-KN Gravearbeid Nalsteinveien NEWCONNECTION AS 28.05.2021 31.12.2021
21/22 KV 1310 Haugenesveien og KV 1760 Snarveien, Luftstrekk ifm fiber - NewConnection-KN Gravearbeid Haugenesplassen, Snarveien NEWCONNECTION AS 01.06.2021 31.12.2021
21/24 Generell plan - Kortvarig VA Arbeider - Norva24 - PED Arbeidstillatelse NORVA24 SØRMILJØ AS 08.10.2021 31.12.2022
21/30 Kv 1290 - Guldmandsveien - Arbeid med nytt bygg, Graving ifm VA og oppheving av vei - Heldal Entreprenør AS (FL) Gravearbeid Guldmandsveien, Gnr/Bnr: 200/1475, Gnr/Bnr: 200/1814, Bark Silas' vei HELDAL ENTREPRENØR AS 23.08.2021 31.12.2021
21/39 OneCo Networks - Myråsen, skjøtearbeid i skap, kum og stolpe for fiber - HB Arbeidstillatelse Torvåsen, Toraldåsen, Myråsen, Karenveien, Helvigåsen ONECO NETWORKS AS 27.10.2021 01.03.2022
21/40 21508 Frivoldvein 56 Veikryssing for tilkobling Va-stikk Gravearbeid Frivoldveien PS ANLEGG AS 08.11.2021 30.12.2021
21/41 KV1282 Grømheia_KV1200 Frivoldveien_G/S - Graving for fiberfremføring Netel Gravearbeid Grømheia, Gnr/Bnr: 1/329, Tønnevoldsgate SKILTLOS AS 24.11.2021 17.12.2021
21/42 Gs-vei stengt opp til Uia for bygging av nye Morrosenteret - 21500 Gravearbeid Jon Lilletuns vei PS ANLEGG AS 22.11.2021 30.12.2022