Gravesøknader i Grimstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Grimstad kommune

Graving i Grimstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.grimstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/41 0904-876505 Gravearbeid GROOSEVEIEN SKILTLOS AS 24.07.2017 31.07.8017
19/13 Godkjenning av generell skiltplan for OneCo Sør AS, HB Arbeidstillatelse ONECO SØR AS 05.04.2019 31.12.2020
20/15 OneCo Networks, luftstrekk Møretrøveien for fiberfremføring - HB Gravearbeid Møretrøveien ONECO NETWORKS AS 15.06.2020 31.12.2020
20/22 20432 Prestegårdsskogen FTTH Gravearbeid Gleden PS ANLEGG AS 03.08.2020 18.12.2020
20/37 Grimstad - Generell plan, Reprasjon og feilsøking av kabel i kum/stolpe.-Sitecom C.Ø Arbeidstillatelse SITECOM AS 21.09.2020 31.12.2021
20/39 Kabelgrøft til Myråsen 4 Gravearbeid Myråsen PS ANLEGG AS 28.09.2020 27.11.2020
20/40 20432-001 Prestegårdsskogen Hommedalsskogen Endring Gravearbeid Hommedalskogen PS ANLEGG AS 22.09.2020 18.12.2020
20/41 Grefstadveien del 2 Gravearbeid Grefstadveien OLAV LINDSTØL AS 07.10.2020 31.12.2020
20/44 Tilkobling Va til Klomreheia boligområdet(Revidert) Gravearbeid Opplandsveien PS ANLEGG AS 12.10.2020 27.11.2020
20/45 Jørgen Bangs Gate Arbeidstillatelse Jørgen Bangs gate SKILTLOS AS 19.10.2020 11.12.2020
20/48 Vessøygaten 7A Gravearbeid Vesøygaten PS ANLEGG AS 27.10.2020 27.11.2020
20/49 Føreidsgate 2 Arbeidstillatelse Lillesandsveien SKILTLOS AS 30.10.2020 11.12.2020
20/50 Kv 1070 - Kirkegaten - Graving og omlegging av vei ifm varmegrøft - Heldal Entreprenør AS (FL) Gravearbeid Arendalsveien HELDAL ENTREPRENØR AS 29.10.2020 30.11.2020
20/52 Kv 1410 - Jørgens Bangs Gate - Rehab av fortau - Heldal Entreprenør AS (FL) Arbeidstillatelse Jørgen Bangs gate HELDAL ENTREPRENØR AS 05.11.2020 30.11.2020
20/54 Oppgradering Va-stikk Vessøygaten 7A Gravearbeid Vesøygaten PS ANLEGG AS 25.11.2020 04.12.2020