Gravesøknader i Grimstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Grimstad kommune

Graving i Grimstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.grimstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/41 0904-876505 Gravearbeid GROOSEVEIEN SKILTLOS AS 24.07.2017 31.07.8017
18/37 Kaspar Strømme AS - Storgaten, Anleggstrafikk, reetablere avkjørsel (RB) Arbeidstillatelse Storgaten KASPAR STRØMME AS 17.12.2018 31.12.2019
18/38 Relacom AS - Generell plan, Feilsøking, Reparasjon av kabel i kum,stolpe (RB) Arbeidstillatelse RELACOM AS 02.01.2019 31.12.2019